Adatvédelmi Tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

 

 • Farkas László adószámos magánszemély (továbbiakban: Adatkezelő / Szálláshely-szolgáltató) szálláshely szolgáltatási tevékenysége keretében történő adatkezelésére vonatkozóan jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tesz eleget az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete) (továbbiakban GDPR) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

 

 • Adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

 

 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen, részletesen, közérthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődőket, és a vendégeket (a továbbiakban: Érintett vagy Vendég) személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

 

 • Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésre bocsájtotta (pl. kapcsolattartás). Harmadik fél részére – a törvényi kötelezettségeken kívül (pl. számlázás) – adatokat nem ad át. Csak azokat az adatokat tárolja, amelyekre jogszabály kötelezi vagy az Érintett felhatalmazást ad és védi őket az illetéktelen felhasználástól.

 

 • Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján – a zoldfenyokucko.hu weboldalon – és az általa üzemeltetett szálláshelyen – a 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7. címen – folyamatosan hozzáférhetővé teszi, és a kapcsolatfelvételt követően az első e-mailben megküldi Érintetteknek.

 

 • Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

 • Név: FARKAS LÁSZLÓ
 • Adószám: 68851105-1-33
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.        
 • Levélcím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.        
 • Telefon:                                             + 36 20 588 2648
 • E-mail:                                               farkas009@gmail.com   

 

 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely

 

 • Név: ZÖLD FENYŐ KUCKÓ
 • Típus:                 magánszálláshely
 • Cím:                 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7.
 • Nyilvántartási szám:                 15/2022
 • NTAK regisztrációs szám: MA22040519
 • Telefon: + 36 20 205 6273
 • E-mail: foglalas@zoldfenyokucko.hu
 • Web: zoldfenyokucko.hu

   

 1. ADATKEZELÉSEK

 

Adatkezelő által üzemeltetett ZÖLD FENYŐ KUCKÓ a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet, és a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 39. pontja alapján a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal által 15/2022 számon nyilvántartásba vett magánszálláshely.

 

 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés

 

 • Érintettek köre: szálláshely szolgáltatást igénybe venni kívánó Érdeklődők, szálláshely szolgáltatást korábban igénybe vett Vendégek.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:Érintettek maguk dönthetik el, hogy melyik elérhetőségen – telefonon, e-mailen, a szálláshely honlapján, vagy közösségi oldalán – veszik fel Adatkezelővel a kapcsolatot. Ajánlatkérés esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: Vendég családi-, és utóneve, valamint kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).

 

 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás, árajánlatnyújtás.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követő 14 napon belül törli. Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek kapcsolattartási adatait 3 évig vagy az Érintett adattörlési igényének bejelentéséig őrzi.

 

 • Szállásfoglalás

 

 • Érintettek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:foglalást telefonon, e-mailben, a szálláshely honlapján, a szálláshely közösségi oldalán, vagy szállásközvetítő portálokon keresztül tudnak leadni az Érintettek. Adatkezelőhöz beérkező közvetlen/direkt foglalás esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: Vendég családi-, és utóneve, lakcíme, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám) és – amennyiben a számlázáshoz Érintett kérésére szükséges – számlázási adatok, és adószám. Bankkártyával vagy banki átutalással történő fizetés esetén Adatkezelő megismerheti Érintett bankszámlaszámát, Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya) történő fizetés esetén pedig Érintett SZÉP Kártyájának a számát.

 

 • Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás nyújtás.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők személyes adatait tárgyévet követő év végéig tárolja.

 

 • Adatkezelő hirdeti a szálláshelyet szállásközvetítő portálokon, valamint a Facebook és Instagram közösségi oldalakon. Szállásközvetítő portálokon keresztül történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az adott szállásközvetítő portál oldalán tájékozódhatnak.

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely – zold_fenyo_kucko néven – elérhető az Instagram közösségi portálon. Az Instagram oldal adatkezeléséről tájékoztatást az alábbi linken kaphat:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0   

 

 • Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)

 

 • A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felügyelete alatt, országos statisztikai adatgyűjtés céljából, informatikai rendszer, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) működik.

 

 • Az NTAK-ba elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftveren keresztül a Vendég személyes adatait NEM tartalmazó, anonim statisztikai adatok érkeznek, semmilyen személyes adatot, nem fogad be, nem rögzít, és nem tárol. Ettől függetlenül, az alábbiakban tájékoztatom az Érintettet az adatkezelés szabályairól:

 

 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.

 

 • A kezelhető adatok köre:
 1. a Vendég neme,
 2. állampolgársága,
 3. születési helye, ideje,
 4. lakhely szerinti ország,
 5. állandó lakcímének települése és irányítószáma.

 

 • Az adatkezelés célja: minden hazai szálláshely forgalmi statisztikai adatainak valós és naprakész mérése, a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatások, összefoglalók, elemzések készítése a turisztikai ágazat számára.

 

 • A adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A szoftver az NTAK részére a jogszabály által előírt módon, elektronikusan küldi a szálláshely szolgáltatás adatait, ez biztosítja az Adatkezelő jogszabálynak való megfelelését. A szálláshely üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettség 2020. január 01. napjától kezdődően áll fenn.

 

 • A VENDÉGEM elnevezésű vendégnyilvántartó alkalmazás (szálláshelykezelő szoftver) és a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)

 

 • szeptember 1-től a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a Szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja. A tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

 

 • A Vendégek személyes adatai a szálláshelykezelő szoftverből (VENDÉGEM) titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe.

 

 • A VENDÉGEM szoftver okmányolvasó modulja a magyar személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél, az európai személyi igazolványok, útlevelek és jogosítványok, valamint a harmadik országból érkező vendég esetében az útlevél okmányolvasásra alkalmas.

 

 • Az okmány bemutatásának hiányában a Szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

 

 • Bár a felsorolt okmányok fényképet is tartalmaznak, sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására a VIZA rendszer nem képes, így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek. Az okmányolvasó az okmány adatait olvassa be a VENDÉGEM szálláshely-kezelő szoftverbe.

 

 • Azokat az adatokat, amelyek rögzítése a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasóján keresztül nem lehetséges, Szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

 

 • Vendégjelenléte nélküli adatrögzítés (távoli okmányolvasás)
 1. Adatkezelő a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a Vendég számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
 2. A Vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a Vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról.
 3. Az ellenőrzés megtörténhet a Vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.

 

 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
 • A kezelhető személyes adatok köre:Adatkezelő a Vendégek alábbi személyes adatait rögzíti a VENDÉGEM szálláshelykezelő szoftverben:
 1. családi és utónevét;
 2. születési családi és utónevét,
 3. születési helyét;
 4. születési idejét;
 5. nemét;
 6. állampolgárságát;
 7. anyja születési családi és utónevét,
 8. személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
 9. harmadik országbeli állampolgár esetében (aki nem valamely uniós ország állampolgára) a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét,
 10. Vendég jelenléte nélküli adatrögzítés esetén (3.4.7.) a megrendelő e-mail címe.

 

 • Az adatkezelés célja: Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/ A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. §-ában, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14/C. §-ában foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig tárolja. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra, ezt követően az adat a VIZA rendszerből is törlésre kerül.

 

 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 3.1.-3.5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a 3.1. – 3.5. pontok tekintetében: Adatkezelő és Adatkezelő házastársa (Farkas-Faddi Renáta), valamint a 6. pontban felsorolt adatfeldolgozók.

 

 1. Adatkezelés a weboldalon

 

 • Sütik (cookie) kezelése

 

 • A https://www.zoldfenyokucko.hu/ weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
 • Feltétlenül szükséges sütik

A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez. Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.

 • Mi az a Cookie?

A cookie (magyarul “süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

 • Hogyan keletkezik a Cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

 • Hogyan hasznosul a Cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

 • Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

A weboldal a sütiket a következő célokból használja:

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.
  • A sütik típusai
   • Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

 • Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

 

 • Teljesítményt biztosító sütik

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 • Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

 • Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
 • Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 • Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 • Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 • Instagram

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/402411646841720

 • Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
 • Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
  • A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari

 

 • Szálláshely-foglalás a weboldalon keresztül

 

 • Érintettek köre: szálláshely foglalási igényüket weboldalunkon leadó Vendégek.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:weboldalunkon történő foglalás esetén az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • számlázási cím

Kérjük, ügyeljen arra, hogy üzenetében ne szerepeltessen olyan bizalmas információkat, amelyeket nem szeretne megosztani Adatkezelővel.

 

 • Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás nyújtás.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők személyes adatait tárgyéve követő 8. év végéig tárolja.

 

 • Csomag igénylése

 

 • Érintettek, a szálláshely foglalással egyidejűleg ünnepi csomagot is igényelhetnek, valamint egyéni kívánságok teljesítésére és egyedi bekészítésekre is van lehetőség.

Ebben az esetben Érintett a 4.2.1 pontban felsoroltakon túl a szálláshely e-mail címére (foglalas@zoldfenyokucko.hu) fényképet is küldhet.

 

 • Az adatkezelés célja: a szálláshely-szolgáltatás bővítése, a Vendégek egyedi kéréseinek teljesítése

 

 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő Vendégek fényképét legkésőbb a szálláshelyen való tartózkodás utolsó napján törli.

 

 1. A Zöld Fenyő Kuckó kamerarendszerének adatkezelése

 

 • Adatkezelő által üzemeltetett Zöld Fenyő Kuckó (7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7.) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 3 db kamera került kihelyezésre a szálláshely területén.

 

 • A kamera pontos elhelyezkedésére, a megfigyelt területre, valamint a kamerarendszer adatkezelésére vonatkozó további információ, és az Érdekmérlegelési teszt a Kamerarendszer adatkezeléséről szóló tájékoztatóban olvasható.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI / ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8. pont) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adom:  

 

 • Adatkezelő számlázási szolgáltatója (szamlazz.hu)

 

 • Az Adatkezelő számlázási kötelezettsége teljesítéséhez szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő számlázási kötelezettsége teljesítése céljából.

 

 • Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
 • Név: KBOSS.hu Kft.
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
 • Elérhetőség: dpo@kboss.hu
 • WEB: www.szamlazz.hu
 • Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

 • Az adatfeldolgozó tevékenységével érintett személyek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:számlázási adatok (név, lakcím, adószám).

 

 • Az adatfeldolgozás célja: számlázási kötelezettség teljesítése.

 

 • Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1) bekezdése.

 

 • Az adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: tárgyévet követő 13. év végéig, vagy az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig tart.

 

 • Tárhelyszolgáltató

 

 • Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

 • Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:
 • Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em./241.
 • Képviselő neve: Kárpáti Zoltán László
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-909968
 • Adószám: 14571332-2-42
 • E-mail: support@tarhely.eu
 • Telefon: +36 1 789 2 789
 • WEB: www.tarhely.eu

 

 • Az adatfeldolgozó tevékenységével érintett személyek köre: a honlapon foglalást leadó Érintettek/Felhasználók köre.
 • A kezelhető személyes adatok köre:Az adatfeldolgozó minden, Érintett által megadott személyes adatot kezel.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: a honlap folyamatos működtetése és a funkciók zavartalan biztosítása.

 

 • Az adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: Az adatfeldolgozó adatkezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 

 • Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):

 

 • Számlaadat-szolgáltatás tekintetében adatfeldolgozó a NAV. 2021. január 01. napjától valamennyi, Adatkezelő által kiállított számla adattartalma továbbításra kerül a NAV részére.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: számlaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítése. A NAV a szálláshely-szolgáltatók tevékenységéhez kapcsolódó bevételi adatokra lát rá annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó ellenőrzési eljárások eredményessége tovább javuljon.

 

 • Nemzeti Turisztikai Ügynökség (MTÜ)

 

 • A beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára.

 

 • A Vendég Információs Zárt Adatbázisban (VIZA) tárolt adatok tekintetében az MTÜ a tárhelyszolgáltató, és az Adatfeldolgozó. Ebben a minőségben:
 1. a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus törvény és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti műveleteket végezheti;
 2. biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak;
 3. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá;
 4. a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe;
 5. az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti Adatkezelőt abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit;
 6. segíti Adatkezelőt – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
 7. az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban Adatkezelő szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő;
 8. Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is;
 9. haladéktalanul tájékoztatja Adatkezelőt arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

 

 • A VIZA rendszer adatain a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, a körözési eljárás lefolytatása érdekében végezhet célzott keresést egy konkrét adatsorra vonatkozóan, de a VIZA rendszer teljes adattartalma a rendőrség számára sem ismerhető meg.

 

 • A turisztikai tárhelyszolgáltató (MTÜ) tevékenysége kizárólag az adat titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és rendőrség számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. Az MTÜ számára az adatok nem megismerhetőek, abba betekintési jogosultsága és erre technikai lehetősége nincs.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.

 

 • Központi Statisztikai Hivatal:a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott adatokhoz fér hozzá.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 • Érintettek személyes adatai elektronikusan alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában is megjelölt székhelye.

 

 • Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

 • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

 • Adatkezelő a számítógépet kulccsal elzárt helyiségben tartja, az informatikai rendszereket, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást tűzfallal védi, vírusvédelemmel és jelszóval látja el, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
 • Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő és Adatkezelő házastársa (Farkas-Faddi Renáta) férhetnek hozzá.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

 • Hozzáférési jog

 

 • Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről, így különösen Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.

 

 • Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, és tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés időtartamáról, jogairól, panasz benyújtás jogáról.

 

 • Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Érintett rendelkezésére bocsátja. 

 

 • Helyesbítéshez való jog

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 • Törléshez való jog

 

 • Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
 • az Érintett a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

 

 • Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a szerződés teljesítése, és a jogi kötelezettség teljesítése miatti kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 • Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de Érintett nem kéri az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

 

A GDPR-ban rögzített feltételekkel Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • Tiltakozáshoz való jog

 

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

 • Postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
 • Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

 

 • Bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. ÉRINTETT ÁLTAL ADATKEZELŐ RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 

 • Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
 • Levélcím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.      
 • E-mail: foglalas@zoldfenyokucko.hu  
  • Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet. Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait, a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatóval együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.

 

 1. ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN

 

 • Adatkezelő a legjobb tudása szerint védi az Érintett személyes adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet biztosít, szabályozott módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és kezelje.

 

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • Amennyiben  Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük, haladéktalanul jelezze a 8.1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az adatvédelmi incidenst Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 

 • Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján – a https://www.zoldfenyokucko.hu/ weboldalon – és az általa üzemeltetett szálláshelyen – a 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7. címen – folyamatosan hozzáférhetővé teszi, és a kapcsolatfelvételt követően az első e-mailben megküldi Érintetteknek.
 • Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.

 

 • Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót weboldalán és az általa üzemeltetett szálláshelyen közzéteszi és e-mailben megküldi Érintetteknek.

 

 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

 

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival.

 

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

 

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

 

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 

 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A személyes adatok:

 

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni, („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);

 

 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek („pontosság”);

 

 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);

 

 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);

 

 • A fentieknek való megfelelésért adatkezelő felelős, és képes ezek igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


Adatkezelő személyes adatot abban az esetben kezel, amennyiben az az alábbi jogalapok valamelyikének megfelel:

 

 1. Az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és igazolható módon tett hozzájárulását adta a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezeléséhez,
 2. Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi,
 3. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
 4. Az adatkezelés létfontosságú érdekek védelme miatt szükséges;
 5. Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 6. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges feltéve, hogy ezen érdek érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.)
 • A számvitelről 2000. évi C. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;

TÁJÉKOZTATÓ A KAMERARENDSZER ADATKEZELÉSÉRŐL

 1. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ-, ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZER

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

 • Név: FARKAS LÁSZLÓ
 • Adószám: 68851105-1-33
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.       
 • Levélcím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.       
 • Telefon:                                             + 36 20 588 2648
 • E-mail:                                               farkas009@gmail.com   

 

 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely

 

 • Név: ZÖLD FENYŐ KUCKÓ
 • Típus: magánszálláshely
 • Cím: 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7.
 • Nyilvántartási szám: 15/2022
 • NTAK regisztrációs szám: MA22040519
 • Telefon: + 36 20 205 6273
 • E-mail: foglalas@zoldfenyokucko.hu
 • Web: zoldfenyokucko.hu

 

 • Farkas László adószámos magánszemély, mint adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7. szám alatti Zöld Fenyő Kuckó (a továbbiakban: Vendégház / Ingatlan) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 3 (három) db kamera került kihelyezésre, melyek a Vendégház udvarára, és bejárati ajtajára néznek.

 

 • A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területre vonatkozó további információ jelen tájékoztató 3. pontjában olvasható.

 

 • Az adatkezelés célja: A vagyon védelme érdekében a jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, egyéb károkozás) megelőzése, észlelése, szabálytalanságok, balesetek, a jogosulatlan tartózkodásból eredő visszaélések észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, az elkövető tettenérése, és a jogsértések bizonyítása, Vendégeink biztonságérzetének fokozása.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Adatkezelőnek, és harmadik félnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

 

 • A kezelt személyes adatok típusa: A magánszálláshely-szolgáltatást igénybe vevő, a Vendégház területére belépő, a Vendégházban tartózkodó személyeknek a képfelvételeken látszó arcképmása, és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában üzemel. A kamera hangot nem rögzít.

 

 

 

 • Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra, melynek lejártát követően a kamerafelvétel automatikusan felülíródik.  

 

 • Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: A felvételek Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyen található háttértárolón, elkülönítetten kerülnek tárolásra, biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket. A rögzítő egység menürendszere biztonságos jelszóval védett, melyhez csak Adatkezelőnek és Adatkezelő házastársának (Farkas-Faddi Renáta) van hozzáférése.

 

 • Hozzáférés a képekhez: A kamera aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére kizárólag Adatkezelő jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

 

 • Naplózás: A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az adatok megismerésének okával, és időpontjával Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 • Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését.

 

 • Érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

 

 • Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

 

 • Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.

 

 • Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

 • Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

 

 • Érintett észrevételével Adatkelőhöz fordulhat, továbbá Érintett tartózkodási helye vagy Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

 

 

 1. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KAMERÁKRÓL

 

 

Kamera száma

Kamera elhelyezkedése

Üzemeltetés célja

Megfigyelés iránya és

Megfigyelt terület

Közvetlen vagy rögzített megfigyelés

Felvétel tárolásának ideje

1

A Vendégház kéményén

Vagyonvédelem, szabálytalanságok, jogosulatlan tartózkodás, balesetek észlelése

Megfigyelt terület:

a Vendégház első udvara

Közvetlen és rögzített

Felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra

2

A Vendégház kéményén

Vagyonvédelem, szabálytalanságok, jogosulatlan tartózkodás, balesetek észlelése

Megfigyelt terület:

a Vendégház hátsó udvara

Közvetlen és rögzített

Felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra

3

A vendégház bejárati ajtaja felett

Vagyonvédelem, szabálytalanságok, jogosulatlan tartózkodás, balesetek észlelése

Megfigyelt terület:

a Vendégház bejárati ajtaja

Közvetlen és rögzített

Felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 

A Zöld Fenyő Kuckó Vendégházban elhelyezett elektronikus

megfigyelő-, és rögzítőrendszer részeként működő 3 db kamera

üzemeltetése által megvalósuló adatkezeléshez

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

 • Név: FARKAS LÁSZLÓ
 • Adószám: 68851105-1-33
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.       
 • Levélcím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 82.       
 • Telefon:                                             + 36 20 588 2648
 • E-mail:                                               farkas009@gmail.com   

 

 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely

 

 • Név: ZÖLD FENYŐ KUCKÓ
 • Típus: magánszálláshely
 • Cím: 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7.
 • Nyilvántartási szám: 15/2022
 • NTAK regisztrációs szám: MA22040519
 • Telefon: + 36 20 205 6273
 • E-mail: foglalas@zoldfenyokucko.hu
 • Web: zoldfenyokucko.hu

 

 1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

 

 • Farkas László adószámos magánszemély, mint adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett 7478 Bárdudvarnok, Bánya, Cseresznye utca 7. szám alatti Zöld Fenyő Kuckó (a továbbiakban: Vendégház / Ingatlan) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 3 (három) db kamera került kihelyezésre. A kamerák a Vendégház udvarára és bejárati ajtajára néznek. A kamerarendszer a megfigyelt területre belépő, onnan távozó érintettek (továbbiakban: Érintett) képfelvételeken látszódó képmását és egyéb személyes adatait rögzíti.

 

 • Érintettek köre: A megfigyelt területre belépő, onnan távozó, természetes személyek, a magánszálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.

 

 • A kamerarendszer hét minden napján 24 órában üzemel. A kamerarendszer képmást rögzít, hangot nem.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra.

 

 • A kamerarendszer üzemeltetése során Érintettre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő tudomására jutnak, amely személyes adatok tekintetében biztosítandó Érintett személyes adatok védelméhez fűződő

 

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél magasabb rendű Érintettek személyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joga.

 

 • Annak megállapítása céljából, hogy a kamerarendszer üzemeltetése, és az ezzel összefüggésben esetlegesen Adatkezelő tudomására jutó, általa megismerhetővé váló, a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat vonatkozásában teljesül-e az a feltétel, hogy Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke arányosan korlátozza az Érintett személyes adatai védelméhez való jogát, magánszféráját, vagyis az adatkezelés ezen jogalap alapján jogszerűnek minősül-e, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.

 

 • Az érdekmérlegelési teszt során Adatkezelő:
 • azonosítja Adatkezelőnek és harmadik személyeknek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, az adatkezelés célját,
 • megállapítja Érintettnek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait, azon szempontokat, amelyek Érintett részéről alappal állíthatóak az adatkezeléssel szembe,
 • elvégzi a fenti jogos érdeknek és Érintett érdekeinek súlyozását, és ennek alapján megállapítja, hogy teljesül-e Érintett érdekeinek arányos korlátozására vonatkozó feltétel, kezelhető-e Érintett jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata.

 

 1. A jogos érdek és az adatkezelés céljának meghatározása

 

 • Adatkezelő a Vendégház területén üzemeltet 3 db kamerát, melyek a Vendégház udvarára, és bejárati ajtajára néznek.

 

 • A kamerarendszer üzemeltetéséről figyelemfelhívó jelzés (piktogram), valamint a megfigyelt területen részletes tájékoztatás került kihelyezésre, jól látható helyre, akként, hogy az Érintett a kamera működéséről még azt megelőzően értesüljön, hogy a kamerarendszer által megfigyelt területre belépett volna.

 

 • Az adatkezelés célja a Vendégház területén tartózkodó személyek, illetve az Adatkezelő által tulajdonolt vagy használt vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem). A vagyon védelme érdekében a jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, egyéb károkozás) megelőzése, észlelése, szabálytalanságok, jogosulatlan tartózkodások, balesetek észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, az elkövető tettenérése, és a jogsértések bizonyítása, vendégeink biztonságérzetének fokozása.

 

 • Az adatkezelő jogos érdekének megnevezése: a vagyonbiztonság garantálásához fűződő jogos érdek.

 

 • Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt alapjául szolgáló adatot a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, miszerint az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 1. Az érdek jogszerűségének igazolása

 

 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében elektronikus megfigyelőrendszer magánterületen alkalmazható. Nem alkalmazunk kamerát olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.

 

 1. Szükségesség, arányosság

 

 • Adatkezelő a Vendégházban magánszálláshely-szolgáltatást nyújt, és nem tartózkodik folyamatosan az Ingatlanban. A korábbi években a környéken történt besurranásos tolvajlás, melynek során vagyontárgyakat tulajdonítottak el. Adatkezelő fontosnak tartja mind a saját, mind a Vendégek tulajdonában lévő vagyontárgyak védelmét. Továbbá az esetleges szabálytalanságok, balesetek észlelése érdekében is szükséges a kamerarendszer. A fentieken túl a kamera által észlelhető a Vendégek részéről történő esetleges visszaélés, egyrészt a jogosulatlan tartózkodás, másrészt a nem megfelelő magatartásából kifolyólag történő károkozás. Adatkezelő és Vendégei értéktárgyainak megóvása és biztonságérzetük növelése érdekében a kamerarendszer alkalmazása a fentiekre tekintettel kétség kívül szükséges.

 

 • Adatkezelő megvizsgálta az egyéb lehetőségeket, de nem talált olyan megoldást, amely gazdaságilag is ésszerű alternatívája lenne a kamerarendszer üzemeltetésének és a cél elérésére is alkalmas lenne.

 

 • Jelenleg nem áll rendelkezésünkre más technika vagy kész rendszer, amellyel kép- és videofelvételek rögzítése nélkül rekonstruálni lehetne utólag egy rendkívüli esemény vagy bűncselekmény során történteket, így e célok elérése más, Érintettek információs önrendelkezési és személyiségi jogait kevésbé korlátozó, sértő módszerrel nem biztosítható.

 

 • A kamerarendszer kiépítésével járó egyszeri költség és annak fenntartási költsége töredéke annak a költségnek, amely felmerülne az Ingatlan folyamatos őrzés – védelmének biztosításával.

 

 • Kizárólagosan vagyonvédelmi szempontból megfelelő lenne egy riasztórendszer működtetése, de az nem tenné lehetővé a rendkívüli események vagy bűncselekmények kivizsgálását és felderítését, illetve az elkövetők azonosítását, valamint a vendégvisszaélések megelőzését.

 

 • A felvételek anonimizálása, tehát Érintettek felismerhetetlenné tétele szintén lehetetlenné tenné a rendkívüli esemény vagy incidens szereplőinek azonosítását, tehát az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg.

 

 • A felvételek tárolás nélküli azonnali megsemmisítése lehetetlenné tenné a panaszok, rendkívüli események, bűncselekmények utólagos kivizsgálását, bizonyítását, és az esetleges hatósági eljárást is nagyban hátráltatná az ilyen jellegű bizonyítékok hiánya.

 

 • Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése az adatkezelési céllal arányos is. A kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általul rögzített megfigyelési terület és a kamerán beállított dőlésszög alapján a megfigyelt pontos látómező a szükséges minimális személyes adatkezelést eredményezze.

 

 • Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés.Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a kamerarendszer alkalmazása a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének.

 

 1. Az érintettek érdekei

 

 • Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Személyes adat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 • A kamerarendszer üzemeltetése során Érintettre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő tudomására jutnak. Adatkezelőnek a kamerarendszer üzemeltetését alátámasztó jogos érdeke szemben áll az Érintett személyes adatai, magánszférája védelméhez való jogával.

 

 • Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy
 • magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa,
 • a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

 

 1. Az adatkezelés hatásainak vizsgálata:

 

 • Érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedően megvalósuló vagyonvédelem megvalósulása; jogsértés esetén pedig a felderítés és a bizonyítás jelentős mértékű megkönnyítése, beleértve akár Érintettet kimentő, felelősségének hiányát megállapító bizonyítást is.

 

 • Érintett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtlen hatás az, hogy képmása, hangja, a megfigyelési területre való be- és kilépése, azaz mozgása, és az esetleges ott tartózkodása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre kerül. A tárolt felvételek visszanézése esetén pedig ezen személyes adatok a múltra nézve is rekonstruálhatóak. A tárolt felvételek továbbá meghatározott esetekben (pl. valamilyen baleset, incidens, szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja esetén) átadásra kerülhetnek jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére. Adatkezelő és Érintettek között bizonyos fokú egyenlőtlenség áll fenn annyiban, hogy az adatkezelés célját és körülményeit az adatkezelő állapította meg, erre az Érintetteknek ráhatása nincs. Ez ugyanakkor a kamerás megfigyelési rendszerek sajátossága, Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelési rendszer megfelel az általánosan bevett gyakorlatnak, nem kerül sor olyan adatkezelési műveletre, amely ehhez képest szokatlan vagy ésszerűen ne lenne előre látható.

 

 • A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozza az, hogy Érintettet számos jog illeti meg. Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését. Érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről. Érintett észrevételével az Adatkelőhöz fordulhat, továbbá Érintett tartózkodási helye vagy Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 1. Az adatkezelést megalapozó jogos érdek és Érintett érdekeinek összevetése

 

 • A kamerarendszer működéséhez a fentiekben kifejtetteknek megfelelően Adatkezelőnek jogos érdeke fűző A kamerarendszer a Vendégház kéményére és bejárati ajtaja fölé került telepítésre. Adatkezelő tevékenységének jellegéből adóan (magánszálláshely szolgáltatás) fontos a vagyon védelme. A kamerarendszer mindenképpen visszatartó erőt jelent a besurranások/lopások/rongálások elkövetése terén, elősegítve mind Adatkezelő, mind a Vendégek értékeinek, vagyonának megóvását, valamint a jogsértés bekövetkezése esetén annak bizonyítását. A kamerarendszerrel továbbá megelőzhetőek a szálláshelyen történő jogosulatlan tartózkodásból eredő visszaélések, és a helytelen magatartásból fakadó károkozások. Ezen kívül esetleges szabálytalanságok, balesetek észlelése érdekében is szükséges.

 

 • Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a magánszférája védelméhez, a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések maradéktalan érvényesüléséhez.

 

 • A kamerarendszer adatkezeléséről szóló tájékoztató egyértelműen meghatározza a felvétel rögzítésének és visszanézésének szabályait, garanciáit, melynek keretében kiemelt szempontként érvényesül a célhoz kötött adatkezelés, az adattakarékosság, a szükségesség-arányosság követelménye – a felvételek védelme, megismerhetőségének korlátozott volta, valamint a felvételek megőrzésének, tárolásának időbeli korlátozása, automatikus törlési rendszer alkalmazása – annak érdekében is, hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse Érintettek magánszféráját.

 

 • Adatkezelő által alkalmazott intézkedésekre tekintettel Érintettek magánszférájára gyakorolt lehetséges kockázat mértéke minimális.
 • A fentiekben ismertetettek alapján a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat Adatkezelő általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet Érintettek számára.

 

 1. Biztosítékok

 

 • A kamerarendszer használatáról piktogram és részletes tájékoztatás került kihelyezésre. A fenti tájékoztatás alapján Érintett számára egyértelmű, hogy az Ingatlan területén kamera került kihelyezésre, melyről még azt megelőzően tudomást szerez, hogy a megfigyelt területre belépett volna.

 

 • Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra.

 

 • A felvételek Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyen található háttértárolón elkülönítetten kerülnek tárolásra, így biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket.

 

 • A kamera aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére kizárólag Adatkezelő, és Adatkezelő házastársa (Farkas-Faddi Renáta) jogosult.

 

 • A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával, és időpontjával Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

 

 • A kamerarendszer felvételeinek visszanézésére kizárólag a következő célokból kerülhet sor: jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, egyéb károkozás), szabálytalanságok, balesetek, jogosulatlan tartózkodásból eredő visszaélések észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, a jogsértések megelőzése, az elkövető tettenérése, beazonosítása.

 

 • Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzés során a fokozatosság és célhoz kötött adatkezelés követelményének érvényesítésére.

 

 • A kamerarendszer alkalmazásával kapcsolatban kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggésben, továbbá gyakorolhatja a jogszabályok által biztosított egyéb jogait.

 

 • Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza, biztosítva ezzel a GDPR és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak történő megfelelést.

 

 1. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

 

 • Adatkezelőnek a kamerarendszer alkalmazásához, ezzel összefüggésben a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdeke felülmúlja Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit.

 

 • Adatkezelő és harmadik személy jogos érdeke arányosan korlátozza Érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogát, magánszféráját.

 

 • Adatkezelő tevékenységének jellegéből (emagánszálláshely szolgáltatás) adódóan Adatkezelőnek lényeges és egyértelmű jogos vagyonvédelmi, és szerződéses érdeke fűződik a kamerarendszer üzemeltetéséhez, ezzel összefüggésben jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez.

 

 • A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése Érintett számára nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, figyelemmel arra, hogy a felvételek tárolásának időtartama, illetve visszanézésének feltételei egyértelműen szabályozottak, erőteljesen korlátozottak.

 

 • Adatkezelő által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése során a jogellenes adatkezelést megakadályozzák.

 

 • Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapításra került, hogy a kamerarendszer alkalmazása során teljesül az a feltétel, hogy Adatkezelő, és harmadik személy jogos érdeke arányosan korlátozza az Érintett személyes adatai védelméhez való jogát, magánszféráját, vagyis Adatkezelő adatkezelése ezen jogalap alapján jogszerűnek minősül.